Oferta

Reprezentowanie przed sądami

Świadczymy usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i na rzecz przedsiębiorców, podmiotów publicznych i samorządowych. Pomoc prawną świadczymy w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.

Obsługa prawna firm i instytucji

Przedsiębiorcom pomagamy sporządzać i weryfikować umowy, egzekwować należności i świadczenia, prowadzimy dla nich negocjacje z przyszłymi bądź aktualnymi kontrahentami. Pomagamy uzyskać zezwolenia i licencje oraz pomagamy w toku kontroli przeprowadzanych przez różne organy. W sprawach tego wymagających współpracujemy z kancelarią notarialną, biurem rachunkowym i tłumaczami przysięgłymi oraz kancelariami prawnymi w innych miastach.

Postępowania mediacyjne

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu w pełni profesjonalnych postępowań mediacyjnych jako najkorzystniejszej i najbardziej efektywnej formie rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów, umożliwiającą ich skuteczne zażegnanie z korzyścią dla wszystkich zwaśnionych stron bez konieczności toczenia długotrwałych, wieloinstancyjnych procesów sądowych.

Zakres usług Kancelarii

 • reprezentowanie przed sądami, organami administracji,
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców, negocjacje,
 • obrona w sprawach karnych, dyscyplinarnych,
 • pomoc w sprawach rodzinnych: rozwodach, alimentach, podziałach majątków,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • reprezentacja pokrzywdzonych wypadkami, błędami medycznymi,
 • dochodzenie wierzytelności,
 • pomoc prawna nauczycielom,
 • pomoc prawna dla sektora NGO,
 • świadczenia społeczne i rodzinne,
 • porady prawne,
 • umowy,
 • zakładanie, likwidacja, podział i przekształcenia spółek, stowarzyszeń, fundacji,
 • dochodzenie praw przez konsumentów i występowaniem klauzul niedozwolonych w umowach dotyczących konsumentów,
 • mediacje,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa.

Skontaktuj się z nami:

501 467 886