Kancelaria

Kancelaria Falco & Ziemak Radcy Prawni i Adwokaci Spółka Partnerska

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i na rzecz przedsiębiorców, podmiotów publicznych i samorządowych. Pomoc prawną świadczymy w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym. Ponadto zastępujemy naszych Klientów przed wszystkimi organami administracji, wszystkich szczebli. Służymy również radą osobom i podmiotom, które samodzielnie chcą występować we wszelkich postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa.

Osobom fizycznym pomagamy w szczególności w sprawach: rodzinnych, sprawach o stwierdzenie nieważności umowy kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej – CHF (tzw. sprawy frankowe) lub w sprawach o odfrankowienie kredytu; sprawach z prawa pracy, sprawach karnych, odszkodowawczych i ubezpieczeniowych. Oferujemy kompleksową usługę prawną w zakresie różnego rodzaju zdarzeń losowych i z zakresu życia osobistego (wypadek, rozwód, śmierć osoby najbliższej, rozstanie i rozliczenie majątku nabytego w trakcie związku nieformalnego, egzekucja długu małżonka).

Przedsiębiorcom pomagamy sporządzać i weryfikować umowy, egzekwować należności i świadczenia, prowadzimy dla nich negocjacje z przyszłymi bądź aktualnymi kontrahentami. Pomagamy uzyskać zezwolenia i licencje oraz pomagamy w toku kontroli przeprowadzanych przez różne organy. Zajmujemy się zakładaniem, przekształcaniem, likwidacją spółek prawa handlowego, jak również reprezentowaniem przed Sądem Rejestrowym KRS.

W sprawach tego wymagających współpracujemy z kancelarią notarialną, biurem rachunkowym i tłumaczami przysięgłymi oraz kancelariami adwokackimi i radcowskimi w innych miastach.

Doradzamy również w języku angielskim.

  • Pełne zaangażowanie w sprawy Klienta, dbałość o najdrobniejsze nawet detale, doskonały kontakt z Kancelarią, to tylko niektóre z cech Falco & Ziemak-Lis Radcy Prawni i Adwokaci Sp. p., wyróżniających ich na tle konkurencji.
  • Współpracujemy z Kancelarią od wielu lat i nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni z poziomu jakości świadczonych na naszą rzecz usług prawnych.
  • Młody, energiczny i najbardziej zdeterminowany zespół prawników z jakim kiedykolwiek pracowaliśmy. Falco & Ziemak-Lis Radcy Prawni i Adwokaci Sp. p. to prawnicy dla których każda sprawa jest równie ważna, poświęcają Klientowi maksimum czasu i uwagi.
  • Z perspektywy wieloletniej współpracy z Kancelarią, możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że nasze interesy powierzyliśmy doskonałym specjalistom w swoim fachu. Na szczególnie wysoką ocenę zasługuje pełne zaangażowanie w każdą z prowadzonych spraw oraz wyjątkowa dbałość o dopilnowanie terminów realizowanych prac.
  • Falco & Ziemak-Lis Radcy Prawni i Adwokaci Sp. p. to rzetelny, błyskotliwy i profesjonalny zespół prawników który nigdy nas nie zawiódł. Nie ma dla Nich sytuacji bez wyjścia, ani problemów których nie da się rozwiązać. Sporządzane przez Kancelarię ekspertyzy i podejmowane w naszym interesie, szeroko rozumiane działania prawne, wielokrotnie przesądzały o powodzeniu realizowanych przez nas inwestycji.
  • Bardzo sprawnie i skutecznie działająca Kancelaria. W pełni zaangażowani w potrzeby Klienta znajdują właściwe ścieżki na bezdrożach spraw trudnych i zawiłych. Nadają właściwy ton sprawom, zawsze terminowi, dobrze zorganizowani i przygotowani merytorycznie.

Osiągnięcia

Posiadamy długą praktykę w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, instytucji publicznych, w tym podmiotów prowadzących działalności w zakresie dystrybucji środków unijnych, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych.

Pomagamy w sprawach stwierdzania nieważności umów kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej – CHF (tzw. sprawy frankowe). Uczestniczymy w postępowaniach mediacyjnych z Bankami w sprawach umów kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, analizujemy i doradzamy w sprawach ugód przesyłanych przez Banki dotyczących umów kredytu hipotecznego.

Współpracujemy z syndykami upadłości, reprezentujemy upadłych i inne podmioty – uczestników postępowania upadłościowego.

Z sukcesami dochodzimy odszkodowań i wierzytelności.

Pomagamy pracownikom dochodzić ich praw.

Mamy duże doświadczenie w prawie oświatowym, w kwestiach awansów zawodowych nauczycieli, stosunku pracy nauczycieli. Bronimy w sprawach dyscyplinarnych.

Braliśmy udział w postępowaniach związanych z odzyskiwaniem mienia przez kościoły i związki wyznaniowe.

Świadczymy pomoc stowarzyszeniom i fundacjom.

Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa dla firm szkoleniowych.

Prowadzimy profesjonalne mediacje.

Nasza filozofia i wartości

Zaufanie. Rzetelność. Odpowiedzialność.

Ideą Kancelarii jest tworzenie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu, długoterminowych relacji z naszymi Klientami. Nawiązanie tego typu więzi, stanowi w naszej ocenie największą gwarancję satysfakcji Klienta, który uzyskuje stały dostęp do możliwie najwyższej jakości usług prawnych, idealnie dostosowanych do specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności i jego bieżących potrzeb.

W okresie funkcjonowania Kancelarii na rynku usług prawnych byliśmy świadkami licznych sukcesów naszych Klientów. Ich przedsiębiorstwa systematycznie rozwijały się, rosły w siłę, a my ze swojej strony zawsze robimy wszystko co w naszej mocy, by nie tylko dotrzymać Klientom kroku, lecz wyprzedzać ich oczekiwania i potrzeby.

Z perspektywy czasu, patrząc przez pryzmat łączących nas z Klientami silnych relacji, jesteśmy przekonani, że realizowana przez nas od lat filozofia działania, zgodnie z którą, to aktualne potrzeby Klienta determinują kierunki rozwoju Kancelarii, przedmiot specjalizacji, wybierany temat szkoleń i zainteresowań naszych prawników, doskonale sprawdza się w praktyce i daje nam wiele satysfakcji z osiąganego przy tym efektu końcowego jakim jest zadowolenie naszych Klientów.

Dostosowujemy się do Państwa potrzeb.

Skontaktuj się z nami:

501 467 886