Skontaktuj się z nami:

501 467 886

Kancelaria Falco & Ziemak
Radcy Prawni i Adwokaci

Najczęściej zadawane pytania

1Jakie dokumenty należy przygotować przed spotkaniem z prawnikiem?

To zależy od rodzaju Państwa sprawy. Jeśli mają Państwo wątpliwości to na pewno lepiej zabrać więcej dokumentów niż mniej albowiem brakujące dokumenty mogą okazać się konieczne dla prawidłowej oceny Państwa sytuacji prawnej. Oczywiście nie ma przeszkód, aby po zakończonym spotkaniu przesłać skany dokumentów na adres mailowy kancelarii. Opóźni to jednak udzielenie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

2Czy kancelaria pokrywa koszty sądowe?

Nie. Koszty sądowe, w tym wszelkie opłaty sądowe oraz wydatki na biegłych są pokrywane przez klientów. W uzasadnionych przypadkach istnieje oczywiście możliwość złożenia w imieniu klienta wniosku do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych w całości albo w części.

3Czy można zlecić kancelarii wyłącznie przygotowanie pisma procesowego bez zlecenia prowadzenia sprawy?

Tak. Jeśli życzą sobie Państwo wyłącznie przygotowania pisma procesowego istnieje taka możliwość. Mimo, że pismo takie nie zostanie podpisane przez adwokata, to ponosi on pełną odpowiedzialność prawną za jego treść.

4Czy można umówić się, że adwokat otrzyma wynagrodzenie tylko w przypadku wygrania sprawy?

Nie. Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej „niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy”. Można natomiast umówić się, iż część wynagrodzenia adwokata będzie płatna w przypadku wygrania sprawy. Jest to tzw. „premia za sukces” i kancelaria w niektórych sprawach ją stosuje.