Prawnicy

Kancelaria Falco & Ziemak Radcy Prawni i Adwokaci Spółka Partnerska, powstała z połączenia praktyk i bogatego doświadczenia jej Partnerów.

Anna Falco

Radca Prawny i Mediator - Partner

W lipcu 2005 r. rozpoczęła zawodową działalność prawniczą w formie Kancelarii Racy Prawnego Anna Falco, którą kontynuowała w ramach spółki partnerskiej Falco & Świdziński Radcy Prawni.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawych w Szczecinie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego i handlowego w tym w problematyce związanej z tworzeniem i przekształcaniem spółek prawa handlowego, zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, pomocą podmiotom działającym na rynku energii odnawialnej oraz obsługą podmiotów działających na rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Jako mediator zajmuje się prowadzeniem mediacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego. Wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

We wrześniu 2015 do dotychczasowego zespołu Falco & Świdziński Radcy Prawni Spółka partnerska dołączyła adwokat Joanna Ziemak-Lis w charakterze adwokata współpracującego. W czerwcu 2019 adwokat Joanna Ziemak-Lis wstąpiła do spółki partnerskiej, co spowodowało zmianę nazwy na Falco & Ziemak-Lis Radcy Prawni i Adwokaci.

Joanna Ziemak

Adwokat - Partner

Początkowo została wspólnikiem w kancelarii, w której wcześniej uczyła się zawodu. Następnie występowała pod marką INTER PARES, która to marka zrzeszała kilku pracujących wspólnie adwokatów. Praktykę w kancelarii rozpoczęła już na studiach. W 2005 r. podjęła pracę w kancelarii adwokackiej, w której została wspólnikiem po uzyskaniu tytułu zawodowego adwokata. W latach 2004-2007 odbyła aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, gdzie pod patronatem sędziów i prokuratorów z okręgu szczecińskiego uzyskała szeroką wiedzę i praktykę z wielu dziedzin prawa. W 2007 roku złożyła państwowy egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym. Tytuł zawodowy adwokata uzyskała w 2008 roku.
W trakcie edukacji i praktyki zawodowej uzyskała szeroką wiedzę i różnorodne doświadczenie, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, rzeczowego, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa administracyjnego, karnego i rodzinnego. Wybrana droga zawodowa pozwoliła jej uzyskać wiedzę na temat wielu aspektów funkcjonowania instytucji publicznych, sądów, prokuratur oraz odmienne od innych adwokatów i radców prawnych spojrzenie na postępowanie sądowe i prokuratorskie, a także na specyfikę pracy tych organów oraz potrzeby klienta. Od wielu lat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego (gminy) i instytucjami im podległymi.

Michał Komor

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Specjalista z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń. Specjalizuje się również w prawie rodzinnym. Posiada bogate doświadczenie w pracy w administracji państwowej.

Radca Prawny

Gilewska Anna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawych w Szczecinie. Działalność zawodową, po zakończeniu aplikacji radcowskiej, rozpoczęła w 2005 r. w formie indywidulanej Kancelarii Radcy Prawnego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy, prawa autorskiego i praw pokrewnych. Od początku swojej działalności zawodowej prowadzi obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego a także wspólnot mieszkaniowych. Posiada także duże doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych przy inwestycjach budowlanych, w tym inwestycjach drogowych w reżimie prawa zamówień publicznych.

Zespół Kancelarii systematycznie poszerza posiadaną wiedzę i doskonalą swoje umiejętności zawodowe, poprzez aktywny udział w różnego rodzaju szkoleniach i specjalistycznych kursach.
Stanową zespół pasjonatów.

Skontaktuj się z nami:

501 467 886